Герои в (предизборно) напрежение

Българските онлайн медии в Европейския медиен мониторинг, февруари 2009
Автор: Николета Даскалова

Автор: Николета Даскалова

Най-краткият месец от годината носи белезите на затишие след януарските драми (газовата криза, протестите пред Народното събрание). Едновременно с това обаче февруари е осезателна крачка напред към политическото събитие на 2009 – изборите за български и Европейски парламент. Граничната среда на пост-кризисен вакуум и пред-изборно напрежение оставя своята щампа върху февруарските герои в българските онлайн медии.

Изведени през платформата Европейски медиен мониторинг (ЕММ), лицата с най-често присъствие в българските новинарски сайтове за дните от месец февруари се подреждат в масив от общо 339 имена.

 

общ масив на субектите, февруари 2009
Фигура 1. Най-популярните имена в българските онлайн медии по честота на присъствие в новините (брой дни), февруари 2009. Достъпно на: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/emm-bg-persons-jan-09

В пъстрото множество от български и чуждестранни субекти изпъкват лицата с най-често присъствие (брой дни) в извадката за популярност. Лидерите за месец февруари са:

 • Бойко Борисов – 25 от 28 дни;
 • Сергей Станишев – 23 дни;
 • Барак Обама – 21 дни;
 • Георги Първанов – 15 дни;
 • Яне Янев – 12 дни;
 • Мария Мургина – 12 дни;
 • Пламен Орешарски – 12 дни;
 • Иван Костов – 11 дни;
 • Петър Димитров – 11 дни.

Сравнението с предходните месеци на мониторинга (декември и януари) показва, че през февруари е налице важен – но не и изненадващ – обрат по отношение на топ фигурата на месеца. Бойко Борисов преодолява изоставането в началото на годината (1-ва позиция за декември и „едва” 7-мо място в подредбата за януари), за да поведе отново в класацията за медийно отразяване.
топ лицата в ЕММ - декември 08, януари и февруари 09
Фигура 2. Месечна динамика на петте най-популярни личности в българските новинарски сайтове за декември 2008, януари 2009 и февруари 2009.

Фигура 2 обединява топ 5 лицата за трите месеца и илюстрира динамиките в лидерските позиции през времето. Въпреки че отново е изпреварен от столичния кмет като едноличен победител в класацията, премиерът Станишев се отличава с непоклатимо високи резултати за тримесечието. Константно високи са и позициите на Барак Обама и Георги Първанов, като тенденцията е името на американския президент да е по-често споменавано в българските онлайн медиите от това на родния държавен глава.

Разместванията във високите позиции през изтеклите два месеца са показателни и за това как центърът на медиен интерес гравитира от една криза към друга. Драмата около януарската газова суматоха затихва (рязък спад в споменаването на свързаните с проблема имена от Русия и Украйна, доминиращи в новинарските потоци миналия месец), но през февруари медийни герои се раждат от друг един скандал. Микро-съзвездието Яне Янев–Мария Мургина–Пламен Орешарски изгрява около обвиненията за данъчни измами срещу вече бившата изпълнителна директорка на НАП. „Големият взрив” е предизвикан от разпространяващия разкрития из медиите независим депутат и лидер на РЗС Яне Янев. От своя страна, Мургина е широко обсъждана, но не и говореща в медиите, а министър Орешарски засилва иначе приглушения медиен интерес към себе си в принудата да се ангажира с проблема. Тези сложни траектории в генезиса на медийна популярност силно напомнят на добре изпитаната схема за създаване на политически скандал от типа „с един удар – два заека”. Познат арсенал в предизборна ситуация.

В унисон с резултатите от предходните месеци и през февруари липсват драстични промени в общия структурен профил на субектите в масива. Лицата от сферата на българската и чуждестранна политика категорично доминират сред най-споменаваните лица в новините онлайн. Фигурите от света на спорта пък отново са второстепенното ядро в общия фон.

3-licata-obshto-02_09

политици и неполитически фугури - декември 08, януари и февруари 09

Въпреки устойчивото преобладаващо присъствие на политически субекти, февруарският масив регистрира относителен спад в цялостната политизация на масива. Тази любопитна тенденция (поне засега) опровергава предварителните очаквания, че с наближаването на изборите политическите лица все повече ще узурпират медийния дневен ред. Същевременно обаче, както стана ясно, медиите запазват стабилен интерес към фигурите на политическия скандал. Изниква важният въпрос дали е възможно политиката на идеите и спокойния тон да предизвика толкова широк медиен интерес, колкото и политиката на драмата, кризата и спектакъла. На този етап мултиплицирането на новини и герои в българските онлайн медии не предоставя статистически значими примери за подобно развитие.

Що се отнася до конкретните параметри на политическото ядро в масива, то най-едрият отличителен контур илюстрира традиционно стабилно процентно съотношение между български и чужди имена, като превесът е на страната на фигурите от родния политически живот.

Български/чужди политически фигури - месечна динамика

Стесняването на фокуса на наблюдение върху имената от българския политически пейзаж позволява да се проследи как те се групират по партии чрез регистриране на споменаваната партийна принадлежност на лицата в оригиналните медийни контексти на употреби на съответното име.

разпредение по партии 1, февруари 2009

разпределение по партии 2, февруари 2009

Прави впечатление, че от така конструираните над-личностни субекти БСП и НДСВ са партиите с най-многобройна представителност сред популярните медийни герои на месеца. Но ако при управляващата БСП високият брой на включени имена се свързва с относително висока комплексна интензивност на медийно присъствие (сумарна и среднодневна честота на попадане на имената в рубриката на ЕММ за медийна популярност), то при коалиционния партньор НДСВ е налице рязък контраст между броя на имената и интензивността на споменаването им в новинарските масиви. Затвърждава се наблюдението от предходните месеци, че НДСВ е многолика партия, но разпиляно върху многото лица, медийното внимание се ограничава по-скоро до периферни, отколкото до пикови стойности. На другия полюс, партии като ГЕРБ и РЗС през февруари излъчват малко на брой, но медийно изключително активни лица. И ако за ГЕРБ това е стара тенденция, препращаща към индивидуалните статистически рекорди на Бойко Борисов, то РЗС регистрира рязък февруарски скок вследствие на популярността за месеца на лидера Яне Янев. Развитието на споменатите тенденции ясно проличава в графиките, представящи месечните динамики на разпределението на субектите по партии.

разпределение по партии, месечна динамика 1

разпределение по партии, месечна динамика 2

Допълнително интересно наблюдение по отношение на промените през месеците насочва към десните опозиционни партии СДС и ДСБ. След януарския спад и през февруари лицата на СДС не успяват да генерират медиен интерес, адекватно съответстващ на пиковите стойности, регистрирани в края на 2008, когато изборът на нов партиен лидер успя категорично да повлияе на медийния дневен ред. От своя страна пък ДСБ регистрира комплексно покачване на популярността си. Но макар и да разширява кръга на своите активисти в медиите, доминиращият партиен глас продължава да бъде този на лидера Иван Костов, чиито медийни изяви през февруари успяха да го издигнат в топ списъка сред цялото множество от анализирани имена за месеца (Фигура 1).

Що се отнася до други две парламентарно представени сили – партия „Атака” и ДПС, то за изминалото тримесечие техните лидери не успяват да изпъкнат в онлайн новинарските потоци и остават в медийна сянка.

Извън ареалите на българската политическа действителност, чуждестранните имена в масива също подлежат на групиране по над-личностни субекти – държави и над-националните ЕС, НАТО и ООН.

разпределение по държави 1, февруари 09

разпределение по държави 2, февруари 09

Представителите на САЩ, Русия, Израел и свързаните с институциите на Европейския съюз имена предизвикват най-силен медиен интерес през месец февруари. За пореден път фигурите от държавната администрация на САЩ привличат изключително силно медийно внимание, като регистрираните от президента Барак Обама стойности на присъствие в новините категорично надвишават популярността на българските политици. Единствено Бойко Борисов и Сергей Станишев остават незасенчени от Обама.

Сравнителният поглед към разпределението на чуждестранните имена по държавни и над-национални субекти през февруари и предходните два месеца на мониторинга (в съпоставката попадат само субектите с пикови стойности за отделните месеци) свидетелства за устойчиво високи резултати на представителите на САЩ.

чуждестранни политици, месечна динамика 1

чуждестранни политици - месечна динамика 2

Русия и ЕС също са сред трайните генератори на медиен интерес, макар и с по-динамично развиващи се стойности през тримесечието. Така например през февруари при Русия има спад след януарските пикови стойности. При другия ярък януарски лидер – Украйна – също се наблюдава снижаване на резултати, като спадът през февруари е драстичен. Руските и украински герои на газовата криза в началото на годината изпадат от полезрението на българските медии през февруари. Факт, издаващ както летливост на събитията – независимо от тяхната голяма заначимост, така и известна медийна късопаметност.

Друго интересно микро-наблюдение препраща към отразяването на политици от страните на близкоизточния конфликт Израел и Палестина. Това отразяване е показателно неравномерно, като през февруари палестинските представители дори не фигурират в масива.

* * *

В така представената динамизираща се картина на новинарските потоци в българското интернет пространство изпъква една константна характеристика – макар че за февруари регистрирахме известна деполитизация на субектите в общия информационен масив, политическите фигури продължават да са в центъра на медийния интерес и да заемат най-високите позиции в подредбата за индивидуална популярност. Безспорно топ имената за тримесечието са Сергей Станишев и Бойко Борисов.

В традицията да анализираме публичното говорене на министър-председателя и столичния кмет, и през февруари се спираме на новинарските досиета на двамата медийни герои, като на фокус попадат регистрираните през платформата ЕММ изказвания от Станишев и Борисов за месеца. Чрез допълнителна обработка с инструмента за текстови анализ Wordle става ясно, че публичното говорене на двамата водещи политици се концентрира около следните ключови думи/теми:

Бойко Борисов говори, февруари 2009
Бойко Борисов говори, февруари 2009

Сергей Станишев говори, февруари 2009
Сергей Станишев говори, февруари 2009

Ако сравним представените тук облаци от ключови думи със съответните инфографики за предходните два месеца, най-любопитното и значимо наблюдение е, че Станишев и Борисов започват все повече да си приличат в маниера на говорене, като и двамата са усвоили по нещо от изказа на политическия си противник. Борисов все по-усилено усвоява Станишевото препращане към България, докато премиерът става все по-добър в Аз-говоренето. Нещо повече – ако за Бойко Борисов е традиция активно да визира Станишев ¬в думите си пред медиите и така да инициира публичен обмен на реплики между двамата, то допреди миналия месец лидерът на БСП в известна степен заглушаваше споменаването на Борисов. През февруари обаче името на столичния кмет е най-често споменаваното от устата на Станишев. И това се случва в месеца, в който именно премиерът се опитва да де-легитимира посланията на Борисов – „мисля, че вече никой не приема думите му сериозно”. И макар да окачествява изказванията на лидера на ГЕРБ като лековати, в не по-сериозно звучащ маниер заявява, че Борисов „съвсем се е разпищолил”. Или казано с други думи, въпреки че официално се опитва да порицае стратегиите на говорене на опонента си, Станишев всъщност все повече се впуска в реториката на Борисов.

Изобщо, през февруари силно проличава усещането за предизборно напрежение в публичните послания на борещите се за гласоподаватели политици. В този смисъл е интересно да погледнем към изказванията на по-широк кръг политически фигури. На фокус са Яне Янев и Иван Костов – двама опозиционни лидери, които през февруари успяха да направят пробив и да се наредят сред най-споменаваните имена за месеца.

Яне Янев говори, февруари 2009
Яне Янев говори, февруари 2009

Иван Костов говори, февруари 2009
Иван Костов говори, февруари 2009

Разпознаваме два модела на опозиционно говорене. Както стана ясно, лидерът на партия „Ред, законност и сигурност” Яне Янев атакува през скандални разкрития за злоупотреби, като на преден план се назовават не топ управляващите, а имена от кръга от олигарси около тях (свързаното с ТД на НАП-Бургас семейство Дулеви, бившия изпълнителен директор на НАП Мургина). От друга страна, лидерът на ДСБ Иван Костов разчита на едно постоянно тезисно анти-правителството говорене, в което поставя критиката на принципна основа – криза, пари, доверие, корупция. Прави впечатление също така, че анти-рефренът при Костов е на по-широка основа и освен към изпълнителната власт е пряко насочен и към президента Първанов.

Общото при Янев и Костов е отчетливата авто-референция към собствената партия (РЗС и ДСБ съответно), което е характерно и за топ опозиционера Бойко Борисов, но засега отсъства при Сергей Станишев – показателен контраст между стремящи се към власт и власт имащи. Друга разпознаваема сходна тенденция в ключовите теми при лидерите на ДСБ и РЗС са препратките към евентуални партии-партньори, от една страна, и към партии-врагове, от друга. Симптом, който насочва към основния белег на политическия живот през февруари – месец на напрегната партийна дипломация в проектиране на по-атрактивна бюлетина.

Изводи

 • През февруари все по-ясно проличава предизборното напрежение. Инициирането на политически скандали се утвърждава като норма за привличане на медийно внимание.
 • Бойко Борисов компенсира януарския спад в медийното си отразяване, като през февруари отново се превръща в най-често споменаваното лице в българските новинарски сайтове.
 • Политическото говорене на топ фигурите за месеца – Бойко Борисов и Сергей Станишев – придобива все повече сходни характеристики с интензифицирани лични препратки помежду им. Макар официално да ги отхвърля, премиерът все по-активно усвоява стратегиите на публично говорене на Борисов.

Напиши коментар

Ако искаш картинка, която да се показва към твоя коментар, иди вземи gravatar!