Публикации


psb_resists_cover_thumb_150 Public Service Broadcasting Resists
The search for independence in Brazil and Eastern Europe

Author: Octavio Penna Pieranti
Translation: Lee Sharp
Publisher: Foundation Media Democracy
Cover (design): Rafiza Varão
Cover (photo): Octavio Penna Pieranti
ISBN: 978-619-90423-3-5

Sofia: Foundation Media Democracy, 2020

READ THE BOOK


anketa_hora_bez_sluh_cover_250Информационните навици и потребности на хората със слухов дефицит. Резултати от анкетно проучване на „Ние ви чуваме” и фондация „Медийна демокрация”

Автори: Николета Даскалова, Христина Чопарова

София: Фондация “Медийна демокрация”, “Ние ви чуваме”, 2019.

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА

cso_bg_media_report_cover_250Гражданският сектор в България: публичен образ и медийни политики

Автори: Орлин Спасов, Николета Даскалова

София: Фондация “Медийна демокрация”, 2018.


ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА


mpm2017_bg_cover_250Мониторинг на медийния плурализъм 2017. Наблюдение на рисковете за медийния плурализъм в ЕС, Сърбия, Македония и Турция. Национален доклад: България

Автори: Орлин Спасов, Нели Огнянова, Николета Даскалова

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДАmpm2017_bg_cover_eng_250Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the Media Pluralism Monitor 2017 in the European Union, FYROM, Serbia & Turkey. Country Report: Bulgaria

Authors: Orlin Spassov, Nelly Ognyanova, Nikoleta Daskalova

READ THE REPORT
journalist-profession-cover-250
Да бъдеш журналист: състояние на професията

Автори: Орлин Спасов, Николета Даскалова, Валентина Георгиева

София: Асоциация на европейските журналисти - България, Фондация “Медийна демокрация”, 2017

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДАmpm2016_bg_cover_250 Мониторинг на медийния плурализъм 2016. Национален доклад: България

Автори: Орлин Спасов, Нели Огнянова, Николета Даскалова

Декември 2016

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДАmpm2016_bg_covereng_250 Media Pluralism Monitor 2016. Monitoring risks for media pluralism in EU and beyond. Country Report: Bulgaria

Authors: Orlin Spassov, Nelly Ognyanova, Nikoleta Daskalova
December 2016

READ THE REPORThs-book-cover-publications Езикът на омраза в България: рискови зони, уязвими обекти
София: Фондация „Център за модернизиране на политики” и Фондация „Медийна демокрация”, 2016.

ИЗТЕГЛИ КНИГАТА

2015report-thumb-bgДилема за медии: журналистика или пропаганда. Български медиен мониторинг 2015
Годишен доклад на Лабораторията за медиен мониторинг към фондация “Медийна демокрация”. В партньорство с Медийна програма Югоизточна Европа на фондация “Конрад Аденауер”.

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА2015report-thumb-engThe Dilemma of the Media: Journalism or Propaganda. 2015 Bulgarian Media Monitoring
Summary of the 2015 annual report of the Media Monitoring Lab of Foundation Media Democracy. In cooperation with the Media Program South East Europe of Konrad-Adenauer-Stifting.

READ THE SUMMARY


report-2014-thumb2Медии по инерция: дефицитната воля за промени. Български медиен мониторинг 2014
Годишен доклад на Лабораторията за медиен мониторинг към фондация “Медийна демокрация”. В партньорство с Медийна програма Югоизточна Европа на фондация “Конрад Аденауер”.

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДАreport-2014-thumb2engMedia under Their Own Momentum: The Deficient Will to Change. 2014 Bulgarian Media Monitoring
Summary of the 2014 annual report of the Media Monitoring Lab of Foundation Media Democracy. In cooperation with the Media Program South East Europe of Konrad-Adenauer-Stifting.

READ THE SUMMARY


bmb-bg-2014-cover-bg-150x211
Доклад Балкански медиен барометър: България 2014. София: Фондация Фридрих Еберт, 2014.

Под редакцията на: Орлин Спасов
Отговорен редактор: Регине Шуберт
Изготвил доклада: Николета Даскалова

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА
bmb-bg-2014-cover-eng Balkan Media Barometer: Bulgaria 2014. Sofia: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014.

Editor: Orlin Spassov
Responsible: Regine Schubert
Rapporteur: Nikoleta Daskalova
Translation: Katerina Popova

READ THE REPORT
report2013_thumb_pubХаштагът срещу медиите: политическият възход на социалните мрежи. Български медиен мониторинг 2013
Годишен доклад на Лабораторията за медиен мониторинг към фондация “Медийна демокрация”. В партньорство с Медийна програма Югоизточна Европа на фондация “Конрад Аденауер”.
ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДАreport2013_thumb_engHashtag against Media: Political Rise of Social Networks. 2013 Bulgarian Media Monitoring
Summary of the 2013 annual report of the Media Monitoring Lab of Foundation Media Democracy. In cooperation with the Media Program South East Europe of Konrad-Adenauer-Stifting.
READ THE SUMMARY


ep-final-report-2013-thumb Европейският парламент в българските медии - медиен мониторинг - годишен доклад 2013
В партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в България.
ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА


media_democracy_cover_front Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право
Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч - съставители
София: Фондация “Медийна демокрация”, 2013

С подкрепата на Елисейския фонд - Френско-германски фонд за културни проекти в трети страни.

С любезното съдействие на Гьоте-институт в София и Френски институт в България.

ИЗТЕГЛИ КНИГАТА2012-report-thumb250 Другият двубой: сблъсъкът между старите и новите медии. Български медиен мониторинг 2012
Годишен доклад на Лабораторията за медиен мониторинг към фондация “Медийна демокрация”. В партньорство с Медийна програма Югоизточна Европа на фондация “Конрад Аденауер”.
ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА2012-report-summary-thumb25 The Other Duel: The Clash of Old and New Media. 2012 Bulgarian Media Monitoring
Summary of the 2012 annual report of the Media Monitoring Lab of Foundation Media Democracy. In cooperation with the Media Program South East Europe of Konrad-Adenauer-Stifting.
READ THE SUMMARY

bmb_cover_bg_front150_200
Доклад Балкански медиен барометър: България 2012. София: Фондация Фридрих Еберт, 2012.

Под редакцията на: Орлин Спасов
Отговорен редактор: Регине Шуберт
Изготвил доклада: Николета Даскалова

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА

bmb_cover_eng_front150_211Balkan Media Barometer: Bulgaria 2012. Sofia: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012.

Editor: Orlin Spassov
Responsible: Regine Schubert
Rapporteur: Nikoleta Daskalova
Translation: Katerina Popova

READ THE REPORT


media-critics-report-thumb1
Медиите в България: карта на проблемите (2011-2012)
Докладът е част от проект „Застрашените свобода и плурализъм на медиите. Диагностика и решения” на фондация „Медийна демокрация”. С подкрепата на Институт „Отворено общество” – София.
ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА2011-monitoring-reportbgПо-малко свобода, повече конфликти: български медиен мониторинг 2011
Лабораторията за медиен мониторинг към фондация “Медийна демокрация” представя своя годишен доклад за 2011 г.
В сътрудничество с Медийна програма Югоизточна Европа на фондация “Конрад Аденауер”.
ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА

2011-monitoring-report-eng
Less Freedom, More Conflicts: Bulgarian Media Monitoring 2011
The Media Monitoring Lab at Foundation Media Democracy presents its 2011 annual report.
In cooperation with Media Program South East Europe, Konrad-Adenauer-Stiftung.
READ THE REPORT

mediite-i-politikata-cover
Медиите и политиката
Георги Лозанов, Орлин Спасов - съставители
София: Фондация „Медийна демокрация“, Фондация “Конрад Аденауер”, 2011.
ИЗТЕГЛИ КНИГАТА

media-politics
Media and Politics
This is an English translation of the anthology
Media and Politics, originally published in Bulgarian.
Lozanov, Georgi and Orlin Spassov (eds.) Media and Politics. Sofia: Foundation Media Democracy, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011.
READ THE BOOK


videosbornik-mediite-i-vlastta
Първият български научен видеосборник
Медиите и властта
Георги Лозанов, Орлин Спасов - съставители
София: Фондация „Медийна демокрация“, 2010.

ГЛЕДАЙ ВИДЕОСБОРНИКА


btv_novata_vizia bTV: Новата визия
Георги Лозанов, Орлин Спасов – съставители
София: Фондация „Медийна демокрация“, 2008

С тази книга за bTV продължава поредицата „четвърта вл@ст“, посветена на водещите медии в България. Избраните гледни точки към bTV са три: на работещите в телевизията, на експертите, на публични фигури и колеги от други медии. Авторите представят екранната политика на bTV, организацията на работата, аспекти на финансирането и рекламата. Анализирана е историята на медията и позицията й на лидер на българския телевизионен пазар.