МОНИТОРИНГ НА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ 2016: БЪЛГАРИЯ

15 юни 2017, Автор: Орлин Спасов, Нели Огнянова, Николета Даскалова
Публикувана в Анализи, Данни, Мониторинг на медийния плурализъм 2016

mpm2016_bg_coverМониторингът на медийния плурализъм е изследователски инструмент, който цели да идентифицира потенциалните рискове за медийния плурализъм в държавите-членки на Европейския съюз. Първото общоевропейско приложение на мониторинга е осъществено през 2016 г. в 28 държави-членки на ЕС, както и в Черна гора и в Турция. Изпълнител за България е фондация „Медийна демокрация”.

Оценката на рисковете за медийния плурализъм обхваща четири тематични области: основна защита, пазарен плурализъм, политическа независимост и социално включване.

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА ЗА БЪЛГАРИЯ (PDF) (БГ)

Media Pluralism Monitor 2016 – Results (Резултати от общоевропейското изследване ENG)

Comments are closed.