МОНИТОРИНГ НА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ В ЦИФРОВАТА ЕРА: Национален доклад (2022): БЪЛГАРИЯ

20 юли 2022, Автор: Орлин Спасов, Нели Огнянова, Николета Даскалова
Публикувана в Анализи, Данни, Мониторинг на медийния плурализъм (доклад 2022)

Мониторингът на медийния плурализъм (MMП) е изследователски инструмент, предназначен да идентифицира потенциалните рискове за медийния плурализъм в държавите членки на Европейския съюз и в страните кандидат-членки. Този доклад е изготвен въз основа на приложението на ММП, извършено през 2021 г. Изпълнението е реализирано в 27 държави членки на ЕС, както и в Албания, Черна Гора, Република Северна Македония, Сърбия и Турция. Изпълнител за България е Фондация „Медийна демокрация”.

Оценката на рисковете за медийния плурализъм обхваща четири тематични области: основна защита, пазарен плурализъм, политическа независимост и социално включване.

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА ЗА БЪЛГАРИЯ (PDF) (БГ)

MONITORING MEDIA PLURALISM IN THE DIGITAL ERA: Country report (2022): BULGARIA (PDF) (ENG)

MONITORING MEDIA PLURALISM IN THE DIGITAL ERA: Full report (2022) (PDF) (ENG)

За пръв път от въвеждането на Мониторинга на медийния плурализъм през 2014 г. докладът включва обща класация на държавите въз основа на средното им ниво на риск в четирите анализирани области.

mpm2021-2022-general-ranking

Източник: CMPF

Допълнителна информация за Мониторинга

Comments are closed.