МОНИТОРИНГ НА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ В ЦИФРОВАТА ЕРА: Национален доклад (2023): БЪЛГАРИЯ

5 юли 2023, Автор: Орлин Спасов, Нели Огнянова, Николета Даскалова
Публикувана в Анализи, Данни

Мониторингът на медийния плурализъм (MMП) е изследователски инструмент, предназначен да идентифицира потенциалните рискове за медийния плурализъм в държавите членки на Европейския съюз и в страните кандидат-членки. Този доклад е изготвен въз основа на приложението на ММП, извършено през 2022 г. Изпълнението е реализирано в 27 държави членки на ЕС, както и в Албания, Черна Гора, Република Северна Македония, Сърбия и Турция. Изпълнител за България е Фондация „Медийна демокрация“.

Оценката на рисковете за медийния плурализъм обхваща четири тематични области: основна защита, пазарен плурализъм, политическа независимост и социално включване.

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА ЗА БЪЛГАРИЯ (PDF) (БГ)

MONITORING MEDIA PLURALISM IN THE DIGITAL ERA: Country report (2023): BULGARIA (PDF) (ENG)

MONITORING MEDIA PLURALISM IN THE DIGITAL ERA: Full report (2023) (PDF) (ENG)

Обща класация на държавите въз основа на средното им ниво на риск в четирите анализирани области:
mpm2023-general-rankingИзточник: CMPF (2023)

Comments are closed.