За проекта


Лабораторията за медиен мониторинг стартира през 2008 г. като проект на Фондация „Медийна демокрация“ с изключителната подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Мисия

Проектът цели да осигури критически и независим мониторинг на медиите в България. Водеща предпоставка е развиващата се остра криза на публичността, съпътствана от дефицит на системни изследвания и критически анализ на отношенията между медиите, политиката и обществото.

В дългосрочен план Лабораторията за медиен мониторинг търси решения в следните по-важни посоки:

 • иницииране и поддържане на постоянен публичен дебат за ролята на медиите в обществото;
 • създаване на по-прозрачна медийна среда и стимулиране на медиите за подобряване на ролята им на медиатор между политиката и гражданите;
 • ограничаване на екстремната доминация на политическия и икономически интерес в медиите и насърчаване на критическата и обществената им функция.

Финалният хоризонт на проекта цели подобряване на цялостната медийна среда и хармонизирането й с ценностите на гражданското общество.

Началото: медиите и изборите през 2009

В своята първа година на съществуване Лабораторията за медиен мониторинг поставя специален акцент на отношенията между медиите и политиката в контекста на изборите за Народно събрание и за Европейски парламент през 2009 г. Чрез системни наблюдения преди, по време и непосредствено след изборите, Лабораторията цели да изследва пресечните точки между медийните практики, от една страна, и политическите послания и субекти, от друга. В полезрението на мониторинга попадат свързани с публичността важни проблеми и явления, сред които:

 • източници и форми на послания с доминиращо влияние върху обществените нагласи и вота на избирателите;
  място на изборите в публичния дневния ред;
 • моделиране на нагласите към Европейския съюз в предизборна обстановка;
 • националстически и популистки идеологии в медиите;
 • медиатизиране на политиката и стратегии на политическата комуникация;
  таблоидизация на политическите образи;
 • отношения и опасни сливания между медиите и политическия ПР.

Важна част за успешното реализиране на мониторинга е и осигуряването на сравнителна перспектива между „традиционните“ и „нови“ медийни канали – доколко има сходни тенденции и доколко несъответствия във водещите образи, теми и послания, които те съответно генерират.

Спонсори и партньори

Проектът стартира благодарение на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Лабораторията за медиен мониторинг е финансово подкрепена и от Медийна програма за Югоизточна Европа на Фондация „Конрад Аденауер“.

За реализацията на мониторинга Лабораторията си сътрудничи с:
Агенция Маркет Линкс
Агенция GfK Audience Research Bulgaria