За нас


Фондация „Медийна демокрация“ е основана през 2007 г. Нейната главна цел е да съдейства за демократичното функциониране на медийната среда в България.

В мисията на фондацията е залегнало убеждението, че прозрачността и осигуряването на критическа перспектива към явленията в медийната сфера са основни предпоставки за развитието на демократична публичност. Ето защо водещите дейности на фондацията са насочени към:

  • изграждане на независим и ефективен мониторинг на българската медийна среда;
  • диагностициране на ключови проблеми на публичността и иницииране на обществени дебати;
  • насърчаване на граждански акции в сътрудничество с български и чуждестранни институции в медийната сфера;
  • стимулиране на самокритичността на българските медии.

Основатели на фондацията са:

georgi_lozanovдоц. Георги Лозанов
Учредител и управител в периода 2007-2010

Георги Лозанов е философ, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Ръководител на катедра “Печат и книгоиздаване”. Чете лекции по теория на културата, медийна публичност и пресфотография. Председател на Съвета за електронни медии. Заместник-главен редактор на в. „Култура“. Автор е на многобройни публикации в областта на медийната теория, медийната политика, теорията на визуалните средства – фотография и телевизия, медийната регулация, популярната култура. Последната му книга е “Какъвто трябваше да бъда” (2010). Съставител e на сборниците „Медии и митове“ (2000), „Медии и преход“ (2000), „24 часа: Вестникът“ (2001), „Дневен Труд: Лидерът“ (2002), „bTV: Новата визия“ (2008), „Език на медийната регулация“ и др.

 

orlin-spassov-3доц. д-р Орлин Спасов
Изпълнителен директор (2010 - понастоящем)

Орлин Спасов е доцент във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по социология. Преподава медийни и комуникационни изследвания и интернет култура. Работи по проблеми, свързани с теория и история на медиите и популярната култура. Специализирал е като Хумболдов стипендиант в Германия. Автор е на „Преходът и медиите: политики на репрезентация“ (2000), съставител на „Ars Erotica“ (1992) и „Quality Press in Southeast Europe“ (2004) и съ-съставител на „Медии и митове“ (2000), „Медии и преход“ (2000), „24 часа: Вестникът“ (2001), „Дневен Труд: Лидерът“ (2002), „New Media in Southeast Europe“ (2003), „bTV: Новата визия“ (2008) и др.