Кой е по-по-чист

Българските онлайн медии в Европейския медиен мониторинг, април 2009
Автор: Николета Даскалова

Автор: Николета Даскалова

И през месец април в българските новинарски сайтове се усещаше натрапчивото присъствие на Сергей Станишев и Бойко Борисов. Бетонирана в дневния ред на новинарските потоци, словесната драма между двамата опоненти този път излезе от сферата на медиите, за да се материализира из софийските улици, сред боклуците на столичани. И разбира се да се рециклира с пълна сила отново в средствата за информация. Гръмката намеса на министър-председателя в проблема за сметопочистването на София е една от водещите нишки в априлския анализ на субектите в българските онлайн медии. С помощта на платформата Европейски медиен мониторинг (ЕММ) анализът традиционно се спира на героите – водещи и второстепенни – в новинарските разкази за изминалия месец.

Медийните герои: индивидуални и групови субекти

Поддържаните от ЕММ данни за най-често споменавани лица за всеки отделен ден позволяват акумулирането на общ месечен масив. За април данните обединяват 340 имена, сред които ясно проличава доминиращото присъствие на пет от тях.

Балоновидна илюстрация на имената в новините, април 2009
Най-популярните имена в българските онлайн медии по честота на присъствие в новините (брой дни), април 2009.

Лидерите в листата за месеца са:

  • Сергей Станишев – сред топ имената в новините в 26 от 30 дни;
  • Бойко Борисов – 25 дни;
  • Георги Първанов – 24 дни;
  • Барак Обама – 24 дни;
  • Мартин Димитров – 19 дни.

2top-licata-mes-dinamika

Проследяването на динамиката в позиционирането на лидерите през наблюдаваните пет месеца на първо място илюстрира традиционно силния медиен интерес към Станишев и Борисов – феномен, който говори за незатихващия потенциал на двамата политици да инспирират и генерират информационни сюжети. Друг политик на властова позиция – президентът Георги Първанов – демонстрира цялостно по-скромно медийно присъствие в сравнение с премиера и кмета на София, въпреки че Първанов редовно попада в епицентъра на медийния интерес. Именно през април присъствието на президента в онлайн новинарските потоци достига най-високата си точка спрямо предходните месеци, като Първанов се изравнява по популярност с допреди това изпреварващия го в класацията американски лидер Барак Обама. Прави впечатление, че пиковите стойности в нивото на популярност на българския президент са през април и януари. В ретроспекция, политическият календар свързва тези два месеца със събития (газовата криза за януари, формирането на Национален кризисен щаб по проблема със столичните отпадъци и спорните промени в Закона за избиране на народни представител за април), около които се заражда силна политическа полифония и по които президентът задължително изразява позиция, която, дори и да съдържа нотки на конфликтност, винаги е белязана от държавническото клише за национално съгласие и от президентски патернализъм (за априлските послания на Първанов вж. по-долу в текста).

Друга една фигура от топ кръга за изминалия месец е лидерът на СДС Мартин Димитров. Картината на месечната динамика показва, че регистрираният от Димитров мартенски пик във връзка с предизборното обединение на старото „синьо” семейство не само че не отшумява през април, но дори е последван от още по-високи показатели за дневно месечно присъствие. Тенденцията за ръст в информационната популярност преди изборите е стимулирана от самата предизборна ситуация. Както показа мониторингът за досегашните месеци, Димитров и СДС като цяло се нуждаят от силен събитиен допинг, за да скъсят дистанцията спрямо традиционните лидери по медиен рейтинг Станишев и Борисов. През април подобен допинг са вътрешнопартийните реакции около коалирането с ДСБ, кулминирали в отцепвания от страна на СДС-функционери.

За разлика от своя коалиционен партньор, при лидера на ДСБ се наблюдава априлски отлив в медийното присъствие. Поддържането на информационна популярност на обединението СДС-ДСБ в по-голяма степен се дължи на Мартин Димитров, отколкото на Иван Костов, независимо, а и точно защото ролята на Димитров се разгръща в контекста на негативно създалата се потребност да защитава коалицията пред собствените си съпартийци.

Общият фон, на който политическите лидери си съперничат по медийно внимание, включва традиционно доминирана от политически субекти информационна среда.

3-polit-dinamika-april09

52-процентното предимство на фигури от сферата на политиката в масива от изследвани субекти се нуждае от уточнението, че дълбочинното разглеждане на отделните дни от месеца показва известни неравномерности: ако през първата половина на месеца е налице силна поляризация на политическите субектите в новините, то впоследствие през великденските празници масивът гравитира около интензивното включване на български и световни представители от света на спорта и развлекателната индустрия. Великденският април напомня на коледния декември, въпреки че, изненадващо, коледната треска не се свързва с цялостна де-политизацията на масива, за разлика от новинарските тенденции през все пак предизборния месец на честване на Христовото възкресение.

Български-чужди политически фигури, месечна динамика, април 2009

Наближаването на изборите по-ясно проличава в разделението български/чужди политици. Налице е видим ръст в преимуществото на имена, свързани с политическия живот и държавното управление в страната. Очевидно онлайн медиите редуцират интереса си към световната политика за сметка на по-фокусирано внимание върху вътрешнополитическите субекти.

Извън сферата на политиката, масивът традиционно се допълва предимно от лица от спорта, следвани от шоу звезди и представители на изкуството като трета обособена категория.

Имената по категории, април 2009

Групирането на изследваните имена по партийна принадлежност свидетелства както за продължаването на стари тенденции, така и за интересни нови явления.

Разпределение на политическите фигури по партии (1), април 2009
Разпределение на политическите фигури по партии (2), април 2009

Типичното за БСП и НДСВ лидерство по отношение на това да бъдат партиите с най-многобройни гласове в новинарските потоци за пръв път е застрашено от опозиционния СДС. И ако БСП остава соловата формация с най-интензивно комплексно присъствие в онлайн медиите, то по този показател СДС изпреварва НДСВ. Вече втори месец наблюдаваното като една обща сила обединение СДС-ДСБ продължава да регистрира най-високи комплексни стойности по информационна популярност. Големият отсъстващ в онлайн новините от партиите с шансове за влизане в следващото Народно събрание по социологически прогнози безспорно е Атака. Лидерът Волен Сидеров не успява да регистрира статистическо значимо присъствие в новинарските сайтове, но пък за сметка на това устойчиво фигурира като знаменателно име в собствено партийната медийна трибуна (вж. илюстрациите към водещите заглавия на в. Атака за наблюдавания период от декември 2009 до сега).

Разпределение по партии, месечна динамика (1), април 2009
Разпределение по партии, месечна динамика (2), април 2009

Фокусираният поглед върху месечната динамика в партийната представителност илюстрира генерирания от СДС ръст, който – най-вече благодарение на личната популярност на председателя на Съюза Мартин Димитров – затвърждава и дори катапултира още по-нависоко общата популярност на коалицията СДС-ДСБ. Другата лидираща сила БСП също регистрира покачване на информационните си активи през изминалия месец. Отчетливо е и покачването на стойностите при НДСВ, което през април за пръв преодоляват характерната си досега особеност да бъде партия с многобройни, но не силно звучащи гласове в онлайн медиите. Фактор за позитивните развития при НДСВ е добре организираното от движението и отразено в медиите обявяване на листата за евродепутати, както и засилващата се тенденция НДСВ-министрите да излизат от държавническата си роля и да присъстват в новинарските разкази именно като представители на партията. В унисон с общата доминация на предизборния тон във вътрешнополитическите послания, при ДПС и РЗС също се забелязват размествания на пластовете в посока на повишаване на медийните активности. От своя страна, ГЕРБ стои далеч от колебливости в информационното си поведение, като формацията продължава да отчита стабилност в това да е с малко на брой, но повлияващи на медийния дневен ред гласове – разбира се, най-вече благодарение на силните вокални възможности на солиста-диригент Бойко Борисов.

По отношение на разпределението на чуждестранните политически субекти по държави и над-национални институции (за април ЕС, НАТО, ООН и Арабската лига) се откроява интензивното представяне на САЩ и многоликото представителство на Русия и Сърбия. Високите позиции на Съединените щати се вписват в регистрирания през месеците нестихващ медиен интерес към президента Барак Обама като център на външнополитически новини, докато споменаването на политици от Русия и Сърбия през април се асоциира предимно с артикулирането – с българско участие, оглавявано от президента Първанов – на проблеми от сферата на енергетиката (събитийно подкрепено от проведения в България световен енергиен форум).

Разпределение на чуждестранните политици по държави (1), април 2009
Разпределение на чуждестранните политици по държави (2), април 2009

Впечатляващ е спадът в медийното отразяване на чуждестранни представители на свързаните с Европейския съюз институции. Изглежда първите задаващи се избори – тези за Европейски парламент – вместо да провокират у българските новинарски сайтове желание за повишена информативност по отношение на европейската проблематика по-скоро стимулират апатичност по темата. Поне на ниво политически имена този факт ясно личи. Интересно е дали до 7 юни, датата на евро изборите, все пак ще се случи някаква разяснителна кампания с посредничеството на медиите. На този етап може да се каже, че подготовката за евро изборите тече вяло, като април се свежда единствено до обявяване на няколко предизборни листи, без да се случва нещо повече.

Чуждестранни политици от институциите на ЕС, месечна динамика (1), април 2009
Чуждестранни политици от институциите на ЕС, месечна динамика (2), април 2009

Главните актьори: гласове, теми, послания

За какво и за кого говорят водещите политически лица в онлайн медиите за изминалия месец, е въпрос, който дава важна допълнителна представа за субектите в новинарските разкази. Анализът за април се спира на първо място на гласовете на Сергей Станишев и Бойко Борисов – политическата двойка, която до голяма степен задава посоките на съвременното политическо говорене в страната. От допълнителен интерес са и посланията, артикулирани от президента Първанов и от лидера на СДС Мартин Димитров – другите двама български политици в топ 5 листата за медийна популярност през април.

Сергей Станишев говори, април 2009
Сергей Станишев говори, април 2009

Бойко Борисов говори, април 2009
Бойко Борисов говори, април 2009

В своите публични послания топ героите за месеца, а и за сезона като цяло, продължават да генерират общи допирни точки в безспирни препратки и нападки помежду си. Общото сечение в априлското говорене минава през проблема за боклук-а. За боклука на София, която – нетипично за предходните месеци – през април изпъква като една от най-приоритетните теми в изказванията на Станишев. Очевидна е сериозността, с която премиерът се намесва в темата, топоса и предмета на дейност на столичния кмет – дори управленското говорене от и за България не се откроява толкова ярко, колкото обикновено сме свикнали да го виждаме в речите на Станишев. Донякъде забавно за наблюдение, и през април продължава инфантилно звучащото надговаряне между кмет и премиер за това дали имa или няма криза. И ако през март в публичните изказвания на двамата упреците се водеха на фронта на две кризи – финансовата и столичното сметопочистване – даващи и на кмет и на премиер продуктивна почва за взаимни обвинения в некадърност, то през април темата за боклука успява да заглуши говоренето за финансовите проблеми. В резултат ситуацията се оказва многократно по-удобна за премиера, който умело се впуска в ролята на обвинител (има криза в София), докато на кмета се налага да се оправдава – Криза няма. През времето, в което съм кмет, бе направено всичко възможно за решаване на този проблем. Същевременно обаче, макар и да отрича кризата, Борисов, въвличайки сам себе си в театър на абсурда, разпознава нейните автори: БСП и ДПС са предизвикали кризата. Станишев и правителството продължават да са мишена №1 за неформалния лидер на ГЕРБ, компания им прави и Доган, а конкретно по отношение на боклука и Румен Гайтански-Вълка.

За свикналия да се изявява в екшън светлина Борисов логично се появяват неудобства, когато опонентът се самоназначава за главен герой в собствения му филм, на собствения му терен. Друг е въпросът, че урокът по чистота, който Станишев организира из софийските улици, не събужда непременно позитивни публични реакции.

Към нетипичната и некомфортна ситуационна рамка, в която е вкаран Бойко Борисов през април, може да се добави и позата на застрашен герой. Във връзка с аферата Йосич – друга една важна тема в априлското говорене на Борисов – бившият главен секретар на МВР лансира посланието Станишев и Доган си играят с моя живот. Но нима може да има истинско геройство, ако то не е калено поне с една животозастрашаваща опасност?

Георги Първанов говори, април 2009
Георги Първанов говори, април 2009

Без да вкарва себе си в друга роля освен в тази на държавен глава, Георги Първанов рамкира президентското говорене в Аз-, може- и трябва- конструкциите под знамето на България. Темите, по които Първанов изразява най-активно отношение са: първо, енергийната политика на страната (газ, газовите, природен, Русия, Набуко, енергийната), събитийна възможност за обговаряне на която се явява организирания в страната форум „Природен газ за Европа – сигурност и партньорство”; и второ, промените в Закона за избиране на народни представители (изборите). И по двата проблема позицията на Първанов е в духа на патерналистична защита на онеправданите. В първия случай това е българският потребител: България трябва да отстои своята позиция за отпадане на посредниците в доставките на газ. Страната трябва да постави въпроса колко са спечелили посредниците за сметка на българския потребител през всички тези години. Във втория – малките български партии: Вдигането на бариерата в последния момент без съмнение ще създаде проблем на редица политически партии и готвените от тях предизборни коалиции. Ролята на загрижен родител-обединител е приложена и по отношение на горещия боклучен конфликт между Станишев и Борисов: Да, опитвам се да съдействам и на двамата; Засега за мен е важно да се постигне едно добро взаимодействие между правителството и общината.

Мартин Димитров говори, април 2009
Мартин Димитров говори, април 2009

От малко по-различен характер са вълненията на младия лидер на СДС Мартин Димитров. Макар и той да развява знамето на България, по-ценен за него остава партийният флаг на СДС. Топ-приоритети за Димитров безспорно са дясната коалиция и избори-те. Пътят към 5 юли, датата на парламентарните избори, минава през желание за разширяване на предизборните партньорства (Вратата е отворена за всички десни формации) и през задължителната анти-БСП и анти-правителството реторика. Конкретните обвинения към управляващите през април се фокусират в темата Белене: Българското правителство договаря тайно финансирането на АЕЦ „Белене” с кредит от руски банки; подобна стъпка ще ни постави в дългосрочна зависимост от Русия. Димитров визира и след-изборното управление на страната, където разпознава участието на синята коалиция и отново мисли в посока на обединение на силите: Ако имаме споделяне на вижданията, ще направим правителство с ГЕРБ. Но пътят до изборите включва и напрегнати съдебни проблеми по официалното вписване на Димитров като лидер на СДС: Паднаха маските, срещу СДС се води война. Както показва текущото развитие на казусите около СДС, и през месец май Димитров продължава да генерира висока информационна популярност, което го прави очакван „гост” в следващия ни анализ.

Основни изводи

  • Предизборната медийна обстановка през април се свързва с покачване на новинарския интерес към вътрешнополитическите субекти;
  • Сергей Станишев и Бойко Борисов не губят от медийната си магнетичност и от потенциала си да дават тон на политическото говорене в страната. През изминалия месец с по-силни позиции се оказва премиерът, който измества и атакува Борисов от собствения му терен на действие – столичните улици и нечистотиите по тях.
  • Групирани по партийна принадлежност, ръст в медийната си популярност бележат както управляващите от БСП и НДСВ, така и представителите на СДС и най-вече лидерът Мартин Димитров. Върховият медиен интерес за втори пореден месец се отчита от коалиционната сила СДС-ДСБ.
  • Налице е впечатляващ спад на онлайн новинарския интерес към лицата на институционална Европа в контраст с факта, че първите избори в страната са именно за Европейски парламент. Създава се впечатление за медийна и политическа апатия към темата за евро вота.

Напиши коментар

Ако искаш картинка, която да се показва към твоя коментар, иди вземи gravatar!