Пълна промяна

Българските онлайн медии в Европейски медиен мониторинг, юли-август 2009
Автор: Гергана Куцева

Автор: Гергана Куцева

Настоящият текст обхваща един по дълъг период на наблюдение от два месеца и по-скоро регистрира тенденциите, забелязани при анализа на масива с новини, отколкото да влиза в тяхното детайлно тематично групиране, характерно за предишните анализи.

Две са ключовите думи, през които могат да бъдат анализирани политическите кластъри за двата летни месеца – промяна и възмездие, напълно в синхрон с обществените очаквания и със заявените предизборни намерения на новия министър-председател на България Бойко Борисов.

Това, което се наблюдава на полето на онлайн медиите през месец юли, е истински бум на политическите новини, несравним с предходните месеци на анализа. Сравнението между визуализациите на категориите новини през двата наблюдавани месеца ясно показва безпрецедентното превъзходство на политическите теми през юли, както и затишието в отразяването на политическото през месец август, довело до разлики от цели 11% и изпадане на политиката до едва четвърта по обем категория.

Категории новини в ЕММ през юли и август

Сериозната разлика между двата месеца се наблюдава и на ниво топ новини, където отново през юли политическите топ теми са точно два пъти повече, отколкото през август.

Сравнение на топ новините в ЕММ през юли и август

Важно за по-нататъшните изводи е едно връщане към вече представяното в предишни анализи графично сравнение на категориите новини за всички месеци на наблюдението, т.е. декември 2008 – август 2009. Това връщане е особено важно, за да се сравнят бумът на медийния интерес към политиката през юли и значимият му спад през август. Долната визуализация припомня регистрираните нива на отразяване на политическото, които забележимо се покачиха през месец март, когато, макар и неофициално, стартира предизборната кампания. Процентното съотношение се запази почти неизменно до месец юни и наложи впечатлението, че отразяването е достигнало своя пик.

Сравнение на категориите новини

Месец юли обаче е белязан от промяна в политическото статукво и от категоричната победа на една личност над партийните формации. Като че ли обществените надежди за промяна и възмездие екстраполират в шеметно медийно отразяване на участниците в политическия процес и най-вече на новия министър-председател на България. Струва ми се прибързан изводът, че с август идва краят на интереса към политиката, най-малкото защото август традиционно е ваканционен месец. Драстичният спад може да бъде тълкуван по-скоро като доказателство за действителна медийна еуфория, отколкото като западане на интереса към политическото след приключването на изборите и съставянето на новия кабинет. От друга страна е твърде вероятно от тук насетне наблюдението да регистрира връщане към стойностите от първите три месеца на наблюдението и изпадане на категорията Политически новини до традиционно третата по обем. Отговорът със сигурност се крие в данните за месец септември.

Едно тематично сравнение на политическите кластъри за двата наблюдавани месеца подсказва за сериозна проява на медиен конформизъм. През месец юли политическите новини са относително разнообразни. В тях присъстват различни политически субекти и въпреки категоричното надмощие на Борисов, сред политиците се отличават и имената други партийни лидери (независимо от контекста на споменаването им). Сред тях са освен Станишев, още Волен Сидеров, Симеон Сакскобурготски, Иван Костов, Мартин Димитров и др. Последните четирима (и не само те) напълно изпадат от новините през август (Виж Приложение). Същото важи и за парламентарно представените партии, които получават своето медийно присъствие през юли, но през месец август нямат нито едно споменаване. Единствените изключения от това наблюдение са БСП, Сергей Станишев и Ахмед Доган – и трите вкупом олицетворение на врага за новата власт.

Политическите партии в ЕММ през юли

Политическите партии в ЕММ през август

Кластърите за юли могат да се обособят в три големи тематични кръга. Първият, относително малоброен, съдържа собствено изборните теми, касаещи резултата от изборите, темата за купуването на гласове и други реакции. Вторият тематичен кръг обхваща информациите около политическите партии, които получиха място в Парламента, изказвания на техните лидери и други партийни фигури. Третият тематичен кръг се оформя около съставянето на новото правителство и първите му стъпки. Макар в него да се съдържат близо 50% от всички политически новини, все пак остава впечатлението за политическо и информационно разнообразие.

Тагове от политическите новини в ЕММ през юли

Двете водещи нишки в новините – за промяна и възмездие, са старателно прокарвани във всички, касаещи политиката, информации през двата месеца на наблюдението. Но в новините през август те всъщност са единствените две подтеми в отразяването на новата политическа реалност. Административните назначения съставляват близо 60% от всички политически новини. Медиите през август се стараят да уловят и регистрират и най-малкото разместване, което се случва във властта. Всяко едно назначение или уволнение, дори и на ниските нива в държавната администрация, се анонсира. Често детайлно се представят биографиите на новите лица в изпълнителната власт. Прави впечатление, че в заглавията задължително се използват и двете имена на новите публични личности, докато утвърдените политици, както и в предишните месеци, присъстват най-често само с фамилиите си (като Овчаров, Първанов, Орешарски, Плугчиева, Кунева, Станишев и др.). Разбира се, съвсем резонно е това запознаване с новия политически елит, особено предвид големия брой абсолютно нови и непознати личности. Но това, което смущава е, че в близо половината от информациите новина е самото назначение и то не само на министри, а на зам.-министри, областни управители, зам.-областни управители, заместник-директори на агенции и пр. С една дума публични длъжности, които рядко влизат в полезрението както на обществото, така и на медиите. Ако трябва да обобщим това наблюдение в цифри, то от 107 политически новини за месец август, поне 60 касаят новите административни назначения. В останалите, напълно в синхрон с обществените настроения, и управляващи и медии насочват поглед към „безогледните далавери” на предишните управляващи. Информациите са изцяло съсредоточени върху уволнения, разобличаване и разследване на бивши висши държавни служители, като тенденцията за преплитане на рубриките Политически и Произшествия отново се засилва.

Тагове от политическите новини в ЕММ през август

Духът на възмездието като че ли е завладял и медиите, които почти изцяло неглижират другите политически субекти в отразяването на новините. Ако през юли има информация за партиите в контекста на изборните резултати и следизборните равносметки, то през август парламентарно представените политически формации и техните лидери, ако присъстват, то е опосредствано, чрез разкрития за техните злоупотреби.

Наблюдава се особена конвергенция между медиите и новият премиер на България – ген. Бойко Борисов. От една страна той самият се представя като носител на промяната, правдата и справедливостта, от друга страна медиите публикуват изключително информации, които представят тази промяна във всички нива на властта, до голяма степен създавайки (и отговаряйки) на читателските нагласи, за по-светло бъдеще. Отчасти медиите се поддават на месианския ореол на Бойко, но и същевременно го затвърждават. Критични новини спрямо новата власт няма. Един своеобразен дух на конформизъм витае на полето на онлайн медиите и ключовите думи промяна и възмездие струят от почти всяка политическа новина.

Основни изводи:

  • През месец юли обществената еуфория от промяната на политическото статукво се отразява и на медийното поле, където политиката за пръв път се превръща в най-голямата по обем категория. Драстичният спад с 11% през август е по-скоро доказателство за извънредно медийно отразяване, отколкото знак за западане на интереса към политическото.
  • Тематичното сравнение на политическите кластъри за двата наблюдавани месеца свидетелства за сериозна проява на медиен конформизъм. Разнообразието на политическите новини през юли отстъпва пред едноличното медийно присъствие на харизматичната личност на Бойко Борисов. Всички партийни субекти са детронирани, за да се възправи гордият и неустрашим възмездител.
  • Двете водещи нишки в новините – за промяна и възмездие, са старателно прокарвани в политическите кластъри през двата наблюдавани месеца. Медиите се поддават, но и същевременно затвърждават месианския ореол на новия спасител на България.

Приложение:

Политическите лица в ЕММ през юли

Политическите лица в ЕММ през август

Напиши коментар

Ако искаш картинка, която да се показва към твоя коментар, иди вземи gravatar!