Media Index - анализ на съдържанието на печатни и електронни медии - 2013

Графичен доклад

4 февруари 2014, Автор: Маркет Линкс
Публикувана в Годишен доклад 2013, Данни, Лаборатория за медиен мониторинг

Media Index - анализ на съдържанието на печатни и електронни медии - 2013

Напиши коментар

Ако искаш картинка, която да се показва към твоя коментар, иди вземи gravatar!