Украинският конфликт в българските медии

Изследване

17 юли 2015, Автор: екип
Публикувана в Студентска работилница

Изследването „Украинският конфликт в българските медии” е осъществено в рамките на дисциплината „Медиен анализ” (учебна 2014/15, преподавател проф. дсн Снежана Попова) от студентски екип от специалност „Европеистика” на СУ „Св. Климент Охридски” в състав: Адриана Иванова, Александра Александрова, Александра Борисова, Анастасия Шендря, Антония Дикова, Антония Добрева, Божидар Ангелов, Владимир Попов, Габриела Рачева, Гергана Крачунова, Диана Младенова, Диана Сайменова, Евгени Тодоров, Елена Канева, Златина Добрева, Ива Вангелова, Иван Цинзов, Изабел Петкова, Илиана Нихтянова, Лия Савова, Марио Александров, Мария Караматова, Мария Димитрова, Николай Караколев, Николина Илиева, Ния Спасова, Сахар Фаузи, Сияна Николова, Стилияна Митева, Теодор Георгиев, Христо Стратиев, Цветомир Братоев, Явор Стоилов, Яна Славчева. За обработката на информацията екипът благодари на г-н Борис Вачков.

Изследването отразява интереса на екипа към кризата в Украйна, прехвърлила се с всичката си тревожност от 2014 в 2015 година. Замислено е в края на месец февруари 2015, малко след мирното споразумение от Минск, създало определени надежди за разрешаване на конфликта. Настоящият текст събира и представя в обобщен вид данните от изследването и авторските анализи на членовете на студентския екип.

Изходна беше презумпцията, че при отразяването на събития, в които са намесени големи държави, българските медии обичайно имат боязливо поведение. Изследванията показват, че в такива случаи те предпочитат да цитират политици и институции, да превеждат текстове от чуждестранни медии и да избягват идентификация с евентуална гражданска подкрепа или протест. Изричането на крайни позиции остава патент на отделни медии, свързани с политически сили или насочени групи.

Какво и как разказват медиите в България за Украинската криза? Има ли типологични медийни почерци, които заслужават обособяване и по-внимателно изучаване?

Каква е ролята на българските медии в условията на колебания в българското обществено мнение по въпроси, свързани с Русия, НАТО и външнополитическата ориентация на страната? Има ли исторически, икономически и други интерпретации, които правят да се очертава „български случай“ в отношението към Украинския конфликт?

ИЗТЕГЛИ КАТО PDF

Comments are closed.