ДА БЪДЕШ ЖУРНАЛИСТ: СЪСТОЯНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА

17 октомври 2017, Автор: Орлин Спасов, Николета Даскалова, Валентина Георгиева
Публикувана в Анализи

journalist-profession-coverФондация “Медийна демокрация” и Асоциацията на европейските журналисти - България представят изследването “Да бъдеш журналист: състояние на професията”.

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА (PDF)

С ъ д ъ р ж а н и е

Увод
Професия журналист: между призванието и срама | Орлин Спасов

Методика

Анализ на данните

Семейна среда и образование | Орлин Спасов
Семейна среда | Ранни мотивации за насочване към професията | Средно образование | Висше образование | Владеене и използване на чужди езици | Поглед към редакциите: съотношение между завършилите журналистика и колегите им с други специалности

Професионални пътища | Николета Даскалова
Начало на кариерата | Трудова миграция | Периоди и поколения | Напускане на професията

Работна среда | Николета Даскалова
Екип | Разпределение по ресори | Допълнителни умения и специализации | Работен климат | Кариерно израстване | Текучество

Условия на труд | Николета Даскалова
Заплащане | Договори, осигуровки, социална политика | Работно пространство | Работно време

Журналистиката като мисия и бизнес: няколко щриха | Николета Даскалова

Синдикални и професионални организации | Николета Даскалова

Форми на натиск и контрол върху работата на журналистите | Валентина Георгиева
Политически и/или икономически натиск в националните медии | Политически натиск в регионалните медии | Вътрешноредакционен натиск и натиск от собственика на медията | Икономически натиск | Автоцензура

Контрол и критерии за качество | Валентина Георгиева
Формализирани критерии за качество – етичен кодекс | Други фактори, които влияят на качеството на продукта

Визии за професията през погледа на журналистите | Валентина Георгиева
Негативният образ | Позитивният образ

Лайфстайл | Валентина Георгиева
Свободно време | Вкусове | Доброволчество | Политическо участие

Изводи

Препоръки

Comments are closed.