МОНИТОРИНГ НА МЕДИЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ 2017: БЪЛГАРИЯ

26 ноември 2018, Автор: Орлин Спасов, Нели Огнянова, Николета Даскалова
Публикувана в Анализи, Данни, Мониторинг на медийния плурализъм 2017

mpm2017_bg_cover
Мониторингът на медийния плурализъм (ММП) е изследователски инструмент, който цели да идентифицира потенциалните рискове за медийния плурализъм в държавите членки на Европейския съюз. Настоящият доклад е изготвен в хода на второто общоевропейско приложение на MMП, извършено през 2017 г. Проектът е осъществен в 28-те страни членки на ЕС, както и в Сърбия, Македония и Турция. Изпълнител за България е фондация „Медийна демокрация”.

Данните са събрани в периода юни-декември 2017.

Оценката на рисковете за медийния плурализъм обхваща четири тематични области: основна защита, пазарен плурализъм, политическа независимост и социално включване.

ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА ЗА БЪЛГАРИЯ (PDF) (БГ)

MEDIA PLURALISM MONITOR 2017: BULGARIA (PDF) (ENG)

Media Pluralism Monitor 2017 – Results (резултати за всички наблюдавани страни ENG)

Comments are closed.