Първенци по старому, сините в атака

Българските онлайн медии в Европейски медиен мониторинг, март 2009
Автор: Николета Даскалова

Автор: Николета Даскалова

Главните действащи лица в мартенските новинарски разкази са добре познатите ни политически актьори. Според статистическите натрупвания, регистрирани от платформата Европейски медиен мониторинг, топ новината за месец март в българските онлайн медии е коалиционното споразумение между СДС и ДСБ (СДС и ДСБ се съюзиха след компромиси и от двете страни). В унисон с важността на събитието лицата на двете десни партии са в сърцевината на основните размествания в подредба за медийна популярност. Същевременно, през изминалия месец продължиха да се развиват някои от уловените в предишните анализи тенденции.

Медийните герои: индивидуални и групови субекти

имената в новините март 2009
Най-популярните имена в българските онлайн медии по честота на присъствие в новините (брой дни), март 2009

Кои са водещите субекти в онлайн медиите за изминалия месец? Индивидуалната класация за най-често срещащи се имена се оглавява от:

  • Сергей Станишев – сред топ имената в новините в 29 от 31 дни;
  • Бойко Борисов – 26 дни;
  • Барак Обама – 20 дни;
  • Мартин Димитров – 18 дни;
  • Георги Първанов – 15 дни;
  • Иван Костов – 15 дни.

В досега наблюдавания четиримесечен период Сергей Станишев и Бойко Борисов неизменно са най-магнетичните фигури, притегателни центрове на медийно внимание. Двамата се редуват в спечелването на лидерската позиция, като мартенският победител в тази своеобразна надпревара е министър-председателят. От статистическите натрупвания, регистрирани до този етап на мониторинга, трудно може да се определи кой от двамата е цялостно по-атрактивен за медиите. Силите са изравнени, кмет и премиер се ползват от еднакво мощни възможности за лансиране на публични послания. Все пак, не бива да се пренебрегва фактът, че двамата стартират от позиции с неравностойна тежест на влияние. Управлението на държавата, от една страна, и на столицата, от друга, изначално предполага позициониране на различни нива в дневния ред на обществото – не всеки потребител на информация би се ангажирал с проблемите на София, но всеки е зависим от изпълнителната власт в страната. В този смисъл медийната популярност на Бойко Борисов в по-голяма степен изисква влагане на допълнителни комуникационни усилия, сред които за месец март: упражняване на публичен натиск към политическите опоненти (напр. оповестяване за изпратена до Станишев покана за съвместна поява); активно поддържане на словесен двубой със Сергей Станишев; идеализиране на личните постижения в цветист авторефлексивен дискурс (аз в личен план съм си постигнал в кариерата това, което примерно всеки човек би искал да има. Моята мечта навремето е била да стана генерал, да стана полицай и аз имах тази възможност мечтата да си я изпълня. Сиреч, казано на жаргон, моята лична, его или краста съм си я…начесал… постигнал съм си успеха, ако щете дори и в политиката, като политик на годината в класации и каквото и да било); участие в публични прояви с предзададен положителен заряд (откриване на медицински център); незатихващо вживяване във вече отминалата роля на главен секретар на МВР (изразяване на отношение по актуални развития в министерството); обговаряне на проблеми на столицата през нападки към политически опоненти (БСП провали сделката с новите трамваи за София).
топ лицата месечна динамика дек 08 март 09
Третата фигура с нестихваща медийна популярност безспорно е американският президент Барак Обама. Неговото присъствие по брой дни в новинарските сайтове трайно надвишава споменаването на имената на повечето активисти от родния политически живот. Постоянно високият интерес към Обама може да се интерпретира като следствие от редовното включване в дневния ред на медиите на събития от сферата на световната политика, но устойчивото присъствие на Обама „говори” и за нещо повече. От една страна, то показва, че генезисът на световните информационни източници, обслужващи българските онлайн медии, е с преобладаващо американски нюанси. От друга страна, вглеждането в САЩ и техния лидер от страна на българските медии стои като втренчен, но празен поглед. Очарованието от харизмата на Обама е налице, но неговата политическа мисия не подлежи на адекватно обговаряне/съпоставка в контекста на политическите развития в страната ни. В крайна сметка се питаме, какво от това, че Обама е толкова известен в България? Изникват опасения, че неговата популярност се свежда най-вече до поредния западен модел за подражание за това как политика и шоу могат успешно да се слеят в медиите (срв. с анализа на Калина Петкова).

На фона на традиционно доминиращите Станишев, Борисов и Обама специфично мартенските подгласници в класацията за медийна популярност са лидерите на СДС и ДСБ Мартин Димитров и Иван Костов. Безспорно техните високи позиции за изминалия месец се свързват най-вече с процесите около предизборното обединение на двете партии. В сравнителна перспектива прави впечатление, че лидерът на СДС регистрира рязък скок в позицията си, преодолявайки тенденцията на спад през предходните месеци, докато при Иван Костов е налице плавна възходяща градация на показателите (вж. фигура „Топ лицата – месечна динамика”). Наблюденията показват, че за да регистрира отчетливо присъствие в медиите, Мартин Димитров в много по-голяма степен се нуждае от събитийна основа-трамплин отколкото лидера на ДСБ. В този смисъл Иван Костов продължава да стои като сравнително влиятелна фигура в политиката или поне така се мисли през медиите.

Що се отнася до макрорамката на мартенския масив от имена, то и този месец се запазва характерното структурно разпределение – категорична доминация на политическите фигури, традиционно следвани от лица от сферата на спорта и престъпния свят. Процентът на политическа обагреност в набора от имена и съотношението между български и чужди политически фигури не регистрират отчетливи динамики през времето, движейки се в сходни стойности с тези от предходните месеци.
субектите март 2009
политическите лица месечна динамика дек08 март09
бг-чужди политици динамика дек08 март09
Важна част от анализа на героите в новинарските сайтове е тяхното групиране по партии като над-личностни субекти (съобразно употребите на имената в оригиналните медийни контексти). И този месец БСП и НДСВ изпъкват като партиите с най-много на брой представители, като и през март гласовете на НДСВ са многобройни, но със сравнително слаба сумарна и индивидуална интензивност на поява в медиите. БСП продължава да регистрира високи стойности и по двата показателя. ГЕРБ пък продължава да се олицетворява от своята ярка емблема – Бойко Борисов, вливащ големи дози от собствената си популярност в тази на партията.
разпределение по партии 1 март 2009
разпределение по партии 2 март 2009
разпределение по партии 1 дек08 март09
разпределение по партии 2 дек08 март09
Големият мартенски прилив откриваме в редиците на СДС и ДСБ. Представителите и на двете десни партии регистрират увеличение на показателите си както по отношение на общия брой лица, така и във връзка с интензивността на присъствие в новините. Всъщност, ако след споразумението за коалиране между двете партии започнем да ги разглеждаме като една обща сила, то тогава коалицията СДС-ДСБ („СДС+ДСБ” на графиките) се откроява като най-многоликата политическа формация с най-високи стойности на сумарно медийно отразяване (общ брой дни на споменаване на съответните членове). На този етап, коалирането се оказва печеливша стратегия поне що се отнася до постигане на по-широк медиен и съответно публичен интерес към десните претенденти за власт. Синята атака за бъдещо управление на страната осезаемо щампова мартенския политически живот. Разбира се, голямата интрига около реставрираното дясно обединение е доколко аритметичното сумиране на силите ще постигне органична цялостност – дали направените компромиси от двете партийни централи ще бъдат наистина преглътнати в дух на консенсус както от партийните активисти, така и от привържениците-избиратели.

Друга традиционна група герои в онлайн новинарските разкази са чуждестранните политически фигури. Потвърждава се вече познатата тенденция българските медии да се вълнуват най-вече от политическия живот в САЩ и Русия, а представители на двете страни интензивно да присъстват в новините. Над-националният субект Европейски съюз също продължава да бъде атрактивен център на медиен интерес.
разпределение 1 чужди политици март 2009разпределение 2 чужди политици март 2009

Главните актьори: гласове, теми, послания

Водещите медийни герои на месеца са значими не само заради активното си присъствие в новинарските разкази, но и особено заради темите, които налагат в публичните си изказвания. В наблюденията за месец март се открояват две централни оси на генериране на политически послания. Първата такава линия се обособява около топ-лицата Сергей Станишев и Бойко Борисов. Другият важен тон на произвеждане на публично значими сигнали се задава от мартенските „звезди” Мартин Димитров и Иван Костов.

Обработени през инструмента за текстови анализ Wordle, регистрираните в онлайн медиите изказвания на Станишев и Борисов се преформатират в следните облаци от ключови думи:

Сергей Станишев говори, март 2009
Сергей Станишев говори март 2009

Бойко Борисов говори, март 2009
Бойко Борисов говори март 2009
В най-едрите пластове думи (т.е. тези с най-висока честота на употреба) откриваме любопитно разминаване между утвърдителното има при Станишев и отрицателното няма на Борисов. Същевременно характерен общ акцент при двамата се явява темата криза. Всъщност Борисовото съчетание криза+няма и опониращото Станищево има+криза (не)случайно илюстрират войнствените позиции на кмет и премиер по проблема за сметопочистването в София – една от централните експлоатирани теми през месеца, превърнала се в поредния удобен инструмент за взаимни обвинения между двамата. И ако по темата за столичния боклук Станишев е в позицията на атакуващ, то Борисов словесно жонглира с друга една криза – финансовата – за да разобличи министър-председателя в професионален провал. Изобщо, и през месец март лидерите на БСП и ГЕРБ продължават да се упражняват в създаване на информационни поводи за взаимни атаки. И този път колкото по-атрактивен е тонът и по-жълт регистърът на говорене, с толкова по-голяма лекота медиите мултиплицират словесния двубой. Станишев устойчиво присъства като топ тема в изказванията на Борисов, премиерът често визира ГЕРБ и кмет (същевременно неотлъчно подчинявайки говоренето си на мотото България). Безспорно най-пространно отразяваната в новинарските сайтове среща между двамата е телевизионно инспирираният сблъсък в предаването „Референдум” по БНТ1. Продължаващото от предходните месеци доближаване между кмет и премиер в маниера на рефериране един към друг през март се допълва от лансираното от Борисов послание за обединение на политическите усилия: Аз предложих на Станишев обща стратегия по няколко теми. Доколко офертата е реална и доколко тя е само нотка стратегическа куртоазия в общия популистки тон, предстои да разберем.

В коренно различен тон звучат гласовете на Мартин Димитров и Иван Костов. Основна тема в обединеното синьо говорене през месеца е самото обединение. И все пак налице е едно интересно разминаване – сравнението между изказванията на двамата опозиционери показва, че съюзът между партиите е по-значим или поне по-ясно артикулиран от лидера на СДС, отколкото от коалиционния партньор Костов. Димитров отчетливо говори за коалиция и вече реалното коалицията, за десни, ДСБ и Костов, с доминиращо вглеждане в самото СДС и допълващи ние-тоналности. Младият лидер на СДС е също така видимо по-устремен към избори(те), избиратели и гласуване и приповдигнато категоричен за целта (Тръгваме към управлението и това трябва да го разберат всички). Основни мишени са две от силите в понастоящем тройната на власт – БСП (чийто лидер е предизвикан на дуел за компетенции: Станишев няма как да избяга от този дебат) и ДПС (една бъдеща победа над ДПС може да бъде страхотна новина).

Мартин Димитров говори, март 2009
Мартин Димитров говори март 2009
Иван Костов говори, март 2009
Иван Костов говори март 2009
От своя страна, Иван Костов продължава с принципното си опозиционно говорене в умерен тон. Дясната коалиция е обговорена не толкова през самия акт на коалиране, колкото през концепциите за консенсуси, доверие, през донякъде самомотивиращото Аз съм отборен играч, за да се постигане целта – досегашното управление да бъде сменено от друго. В премерения тон на Костов иначе набиващото се на очи а ла Бойко Борисово трябва звучи не толкова мускулно императивно, колкото произнесено с експертно самочувствие. Увереността в собствените способности за намиране на решение на топ проблема – финансовата криза – е несъмнена (Имам уникално съчетание на специална подготовка – докторат в тази област и политически опит, не може да се отрича такъв опит, аз съм наистина експерт, разбирам от тези неща и знам какво трябва да се направи). Доколко обединената синя атака ще повлияе на резултатите от изборите и доколко постижими са стремежите на Костов за втори управленски шанс, тепърва ще става ясно.

Основни изводи

  • Сергей Станишев и Бойко Борисов умело поддържат статута си на най-популярни лица в новините, до голяма степен взаимно въвличайки се в медийни сценарии;
  • Реализираното през месец март предизборно обединение на СДС и ДСБ събужда очаквания за възраждане на политическото синьо и поне на ниво новини мигновено се превръща в статистически пик.

Напиши коментар

Ако искаш картинка, която да се показва към твоя коментар, иди вземи gravatar!