Въведение към годишния доклад за 2012 година

17 януари 2013, Автор: Oрлин Спасов
Публикувана в Годишен доклад 2012

Както и в предишни години, докладът на фондация „Медийна демокрация” (ФМД) за 2012 г. е изготвен от екипа на Лабораторията за медиен мониторинг (ЛММ) в партньорство с Медийната програма Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер”. Освен членове на Лабораторията (Николета Даскалова, Силвия Петрова, Марина Кирова, Гергана Куцева, Богдана Денчева, Василена Йорданова, Ели Александрова и Мая Цанева), за участие в доклада бяха поканени и двама външни експерти: Георги Лозанов и Вяра Ангелова. Запазвайки традицията, годишният доклад на ФМД не претопява приноса на анализаторите в анонимен експертен дискурс, а, обратно, изтъква разнообразието на техните индивидуални гласове.

Многобройните критики към българската медийна среда, отправени през последните две години от авторитетни чуждестранни и местни организации са добре известни и вече детайлно коментирани от ФМД. Важният въпрос през 2012 г. бе предприемат ли се конкретни стъпки, за да излезе България от незавидното място в класациите и да подобри състоянието на публичната си сфера. За съжаление, подобни действия не бяха инициирани. Нещо повече, картината се влоши. Засега сме свидетели на нежеланието да се действа за позитивни промени в медийната среда на политическо ниво. На нивото на собствениците на медии също липсва ентусиазъм. Вместо това, медийните войни, започнали още през 2011 г., се разгърнаха на допълнителни фронтове и в края на 2012 г. въвлякоха и някои водещи електронни медии. Конфликтите „заразиха” и интернет пространството.

На този фон редица основни проблеми не намериха решение и през 2012 г. Сред тях са неясните собственост и финансиране на много медии, тенденцията към олигополизиране на пазара, нелоялната конкуренция, неясните критерии при разпределяне на рекламата, осигурявана от държавата по линия на европейски проекти, силната политическа зависимост на много от средствата за информация, ограничения плурализъм в медийното съдържание, проблемите в ефективността на саморегулацията, липсата на достатъчно възможности за синдикална и правна защита на журналистите и т.н. Несъмнено тези теми ще останат в центъра на дискусиите за българските медии и през 2013 г.

През 2012 г. ФМД завърши изследване, в рамките на което се проведоха разговори с журналисти при запазване на анонимността им. Налице са шокиращи свидетелства за широкоразпространена тежка авто-цензура, за различни форми на зависимост и оказване на натиск. Голяма част от интервюираните заявяват, че упражняват професията си с ясното чувство за обреченост. Журналистите знаят, че много от наложените правила са напълно неприемливи, но и че нищо не може да се промени. Те са изгубили вярата си в особения статус на професията си – да бъде глас преди всичко на гражданското общество. Налице е и една нова тенденция: ако по-рано драстичните случаи на натиск върху журналисти бяха запазена марка предимно на регионални средства за информация, напоследък все по-често подобни практики се наблюдават и в големите централни медии – както печатни, така и електронни.

Ето защо анализите и критиките към медийната среда днес повече от всякога не могат да са самоцелни. Те трябва да бъдат мотивирани от желание за бързо подобряване. Тук е и голямата трудност пред гражданското общество и неговите институции. През последните години беше изговорено много за състоянието на медиите в България, но позитивни промени почти не се случиха. Въпросът е как да се постигне повече ефективност. Един от начините е консолидиране на действията на неправителствените организации, специализирани в медийната сфера, правата на човека и достъпа до информация. Когато държавата и собствениците на медии се отказват от стартиране на позитивни промени, организациите на гражданското общество трябва по-активно да поемат инициативата. Мерките могат да включат подпомагане на разследващи журналисти и на качествени медии, насърчаване и мониторинг на медийната саморегулация, разработване на програми за медийна грамотност и др.

Обикновено в България за промяна се разчита най-много на външна инициатива и такава през 2012 г. не липсваше. На посещение в страната беше еврокомисарят по телекомуникациите и медиите Нели Крус, която се обърна със специално писмо към българския премиер, в което повдигна редица въпроси, свързани със състоянието на медийната среда. През годината посланици на страни от ЕС в България нееднократно изразиха загриженост за независимостта на медиите. Гражданското общество обаче може би остава най-силният фактор, когато става дума за натиск за промяна. През 2012 г. видяхме неговата ефективност в социалните медии и мрежи, където бяха организирани многобройни протести, довели в крайна сметка и до значимо преосмисляне на ролята на традиционните медии. За много от представителите на младото поколение „старите” медии все по-устойчиво започват да се възприемат като принадлежащи на истаблишмънта.

Може би тъкмо двубоят между традиционните и новите медии за вниманието на публиката бе най-важният процес в публичната сфера през 2012 г. Самата публика до голяма степен се разпадна на две все по-ясно обособени групи. Едната продължава да се информира предимно от традиционните медии, докато другата разчита много повече на интернет. Хората, принадлежащи към втората група вече не са „публиката” в традиционния смисъл на думата, защото сами са автори и разпространители на информация и мнение. Това им дава съществено предимство и до голяма степен ги прави информационно независими от традиционните медии. Принос за тези развития има факта, че вече 68% от българите използват интернет, че 80% от младите хора до 29 години разполагат с достъп до мрежата от домовете си, че 2 300 000 българи вече са във Фейсбук. Всичко това е предпоставка за намаляващо доверие в традиционните медии, особено сред по-младите обитатели на виртуалното пространство. Много от авторите, участващи в настоящия доклад, анализират тази важна промяна.

Същевременно във фокуса на внимание остават и традиционните медии. Подкрепата и сътрудничеството на Медийната програма Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер” ни позволи и през 2012 г. да поръчаме изготвянето на Медиен Индекс, който единствен в страната предлага картина на отношението на основни печатни медии към най-значимите български политици и институции. Изготвянето на Медийния Индекс се извършва в сътрудничество с агенция „Маркет Линкс”, с която работим от самото създаване на ФМД. Бих искал специално да благодаря на екипите на тези две институции за ползотворната съвместна работа през последната година.

обратно към съдържанието

Напиши коментар

Ако искаш картинка, която да се показва към твоя коментар, иди вземи gravatar!