МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ: КАРТА НА ПРОБЛЕМИТЕ

Доклад на фондация "Медийна демокрация"
Колектив

media-critics-report-thumb1
Докладът е част от проект „Застрашените свобода и плурализъм на медиите. Диагностика и решения” на фондация „Медийна демокрация”. Проектът се осъществява с подкрепата на Институт „Отворено общество” – София. Изказаните становища и мнения са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията и политиката на Институт „Отворено общество”.
ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА

с ъ д ъ р ж а н и е

Застрашените свобода и плурализъм на медиите:
картографиране на проблемите, диагностика на причините

Орлин Спасов

Карта на проблемните зони в българската медийна среда
по доклади на наблюдаващи организации: обобщение (2011-2012)

изтегли като pdf
DOWNLOAD in ENGLISH: Problem Areas in the Bulgarian Media Landscape. Based on reports by monitoring organizations: summary 2011-2012

Зона КАПИТАЛ
Георги Лозанов
Медийният вкус на парите

Зона ТАБЛОИДИЗАЦИЯ
Николета Даскалова
Таблоидна визия за демокрацията

Зона НАЦИОНАЛИЗЪМ
Мила Минева
Кривите огледала на националното

Зона ЛАЙФСТАЙЛ
Силвия Петрова
Когато политиката е на мода, или как лайфстайлът навлезе в медиите

Зона АРХЕТИПИ
Тодор П. Тодоров
Медиите в симбиоза на социално и политическо уродство

Зона МАЛЦИНСТВА
Юлиана Методиева
Неплуралистично за малките общности

Зона СОЦИАЛНИ МЕДИИ И МРЕЖИ
Марина Кирова
Социалните медии – алтернативната свобода

Зона АЛТЕРНАТИВНИ МЕДИИ И СУБКУЛТУРИ
Валентина Георгиева
Не желаем да ни отразявате!

Зона ПУБЛИКА
Орлин Спасов
Да напуснеш публиката: точка на пречупване

Напиши коментар

Ако искаш картинка, която да се показва към твоя коментар, иди вземи gravatar!